علی قنداق ساز

 علی قنداق ساز

من تو سفری که به ترکیه داشتم با این کارت تونستم کاخ دلماباغچه رو که بلیطش ۹۰ لیر ترکیه بود با ۲۰ لیر بگیرم و یه موزه دیگه به نامPera museum هم بود که میشد با این کارت چهارشنبه‌ها به صورت رایگان رفت و از اون بازدید کرد.

13