دکتری تخصصی
فوتونیک
دانشگاه شهید بهشتی

طرح شهید احمدی روشن

سلام. دوستان کسی در زمینه طرح شهید احمدی روشن تجربه ای داره؟ 

لیزر