هادی صالح آبادی
کارشناسی ارشد مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌
دانشگاه صنعتی شاهرود
امتیاز : 23.75

مشکل اینجاست توی رویا دنیامون رو میسازیم تو واقعیت دنبالش میگردیم!


8 0
2 هفته پیش
1