دوستان این سازمان در محیط تلگرام، گروه قابل توجهی دارد که چند سال است فعال هست ... برای بهتر إرتباط گرفتن با سایر أعضآء و تبادل إطلاعات پیشنهاد می‌گردد؛ https://t.me/joinchat/tMh8lVC0IZFmZGRk

https://t.me/joinchat/tMh8lVC0IZFmZGRk اگر لینک فوق در اینجا برای شما فعال نیست و کار نمی‌کند، آن را در یکی از مکالمات خود کپی-پیست نمایید تا گروه نشان داده شود ...


1