سلام وقتتون بخیرورودی جدیدهستم امروزدراین سامانه برای کارت دانشجویی ثبت نام کردم متاسفلنه نام رشته اتاق عمل ونام علوم پزشکی گراش درلیست موجودنیست.راهنمایی بفرمایید

داخل پنل شخصی در بخش پشتیبانی سوال خود را مطرح کنید تا دوستان در سامانه به شما جواب دهند


1

سلام رشته اتاق عمل در لیست رشته ها وجود دارد این رشته برای شما انتخاب شده است.


0