یا زیاد بخوانید، یا اصلا نخوانید! کسانی که چند کتاب محدود خوانده اند به متوهم ترین و خطرناک ترین انسان ها تبدیل میشوند، زیرا تعصب شدیدی روی دانش اندک خود دارند .

دو چيز عجيب صدا مى دهد، پول خُرد و دانش اندك!


1

سلام و عرض ادب اصلا می دونید خواندن یعنی چه؟ کسانی که چند کتاب محدود رو درست خوانده اند این احتمالش هست که از اون هایی که زیاد می خوانند بهتر بفهمند و این احتمال هست که کسانی که زیاد می خوانند یا اصلا نخوانده اند آنگونه که وعده داده اید بشوند و.... چندین گونه دیگر. این صفر و صد ناشی از چیه؟ جمله مبهم و خالی از فکر. 1. به دو جمله اول تون دقت کنید مخصوصا به فعل جملاتتون. (کسانی که چند کتاب محدود خوانده اند) این نشان می دهد شما همه کسانی که کتاب محدود(؟) خوانده اند رو می شناسید و جامعه آماری دارید. (به خطرناک ترین و متوهم ترین انسان ها تبدیل می شوند) چرا اینجا وعده آینده ای ساختگی و موهومی را داده اید؟ در حالی که با توجه به فعل قبلی باید بگویید به خطرناک ترین و متوهم ترین انسان ها تبدیل شده اند. حالا فعل جمله سومتون رو بررسی کنید و این اعجاز نوشتاری تون لوح کنید بزنید به دیوار. 1. چندتا کتاب محدود؟ محدود چندتاست؟ اگر این جملات بی ارزش ارزیابی نشده را ننویسید اتفاقی می افته؟ بهتر نیست اول به وضع سلامت خودتون برسید بعد برای دیگران نسخه توهم بپیچید؟


2

قرآن کریم فآمِنوا بأللَّهِ و رَسولِهِ ألنَّبِيِّ ألأمِّيِّ ... پس إیمان بیاورید به خداوند و فرستاده‌ای که پیامبر است و هیچ درس و کتابی نخوانده است ...


2

قرآن کریم ... ألَّذينَ يَتَّبِعونَ ألرَّسولَ ألنَّبِيَّ ألأمِّيَّ ... مؤمنان کسانی هستند که پیروی می‌کنند از فرستاده‌ای که پیامبر است و هیچ درس و کتابی نخوانده است ...


2