Loading...
0.25+ 2 سال پیش

داده‌کاوی و سئو و فروشگاه‌های اینترنتی و ...


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
501 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا تا بحال درباره این موارد تحقیق کرده اید؟


بله. بسیار وسیعه و متاسفانه متخصص حرفه ای کم داریم


0

فضای گسترده ای هست و هر کدوم دارای جنبه های مختلفی هستند ؛ در منابع فارسی اطلاعات پایه و کمی میشه بدست اورد و در منابع خارجی به آموزه های بهتری میشه دسترسی پیدا کرد


0

خوب است در اینمورد، اطلاع رسانی شود.تشکر


0

سئو ابزار کسب و کارهای آینده است


0