2.5+ 3 سال پیش

خرید و فروش تالیفات علمی (پایان نامه ارشد/ رساله دکتری/ مقاله)


این نظرسنجی شامل 10 سوال می باشد.
950 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا با خرید پایان نامه / رساله موافق هستید؟
2 - دخالت افراد غیر مجاز در تحریر پایان نامه / رساله را صحیح نمی دانم
3 - به دلایل زیر ترجیح می دهم پایان نامه / رساله را بخرم
4 - با دخالت مراجع ذیصلاح در مقابله با پایان نامه/ رساله فروشی موافق هستم .
5 - میزان مراجعه و درخواست دانشجویان در رونق پایان نامه / رساله فروشی چقدر تاثیر دارد.
6 - پایان نامه/ رساله آماده برای فروش چگونه تهیه می شود ؟
7 - من بعنوان دانشجو چه کمکی می توانم به حل این مسئله کمک کنم ؟
8 - علل رونق پایان نامه/ رساله فروشی چیست ؟
9 - بهترین راه مبارزه با فروش پایان نامه / رساله چیست؟
10 - برای فروشندگان و خریداران پایان نامه / رساله چه مجازاتی وجود دارد؟


یکی از چاشهای بزرگ تحصیلات تکمیلی این مساله اشت


0

سلام و درود غالبا زمانی دانشجویان به چنین مراکزی مراجعه می کنند که از طرف اساتید راهنما و مشاور خود حمایت های علمی و پشتیبانی های لازم را دریافت نمی کنند و ناچارند برای فارغ التحصیلی به مراکز غیر مجازمراجعه کنند


0