Loading...
2.5+ 3 سال پیش

خرید و فروش تالیفات علمی (پایان نامه ارشد/ رساله دکتری/ مقاله)


این نظرسنجی شامل 10 سوال می باشد.
994 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا با خرید پایان نامه / رساله موافق هستید؟
2 - دخالت افراد غیر مجاز در تحریر پایان نامه / رساله را صحیح نمی دانم
3 - به دلایل زیر ترجیح می دهم پایان نامه / رساله را بخرم
4 - با دخالت مراجع ذیصلاح در مقابله با پایان نامه/ رساله فروشی موافق هستم .
5 - میزان مراجعه و درخواست دانشجویان در رونق پایان نامه / رساله فروشی چقدر تاثیر دارد.
6 - پایان نامه/ رساله آماده برای فروش چگونه تهیه می شود ؟
7 - من بعنوان دانشجو چه کمکی می توانم به حل این مسئله کمک کنم ؟
8 - علل رونق پایان نامه/ رساله فروشی چیست ؟
9 - بهترین راه مبارزه با فروش پایان نامه / رساله چیست؟
10 - برای فروشندگان و خریداران پایان نامه / رساله چه مجازاتی وجود دارد؟


یکی از چاشهای بزرگ تحصیلات تکمیلی این مساله اشت


0

سلام و درود غالبا زمانی دانشجویان به چنین مراکزی مراجعه می کنند که از طرف اساتید راهنما و مشاور خود حمایت های علمی و پشتیبانی های لازم را دریافت نمی کنند و ناچارند برای فارغ التحصیلی به مراکز غیر مجازمراجعه کنند


0

من تصور می کنم با ایجاد زمینه و ایجاد افراد و گروه های کمکی که با معاضدت به فرد و جبران و تذکر کاستی ها با همراهی مشاور و استاد راهنما فرد در کسب توانایی برای ارایه مطالب علمی که اهدف پایان نامه و مقالات علمی است در آن مهارت و برازندگی کسب کند و اگر کمک بشود هزینه آن را هم با کمک دانشگاه در زمینه های لازم همگام با سیاست دانشگاه با جذب اسپانسر به شرکت و یا گروه حامی و معاضدت کنند پرداخت کنند راه مبارزه در برابر امور و حجمه های فرهنگی جنگ با بدی و استفاده از ابزار های مشابه آن نیست در حوزه فرهنگی با تاکید بر خوبی و افزایش امور نیک و انجام و توسعه آن امور درست اتفاق می افتد انشاالله


0