2.25+ 2 سال پیش

امکانات سایت سازمان بین‌المللی دانشگاهیان


این نظرسنجی شامل 9 سوال می باشد.
1166 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس رشته‌ی تحصیلی‌شان موافق هستید؟
2 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس دانشکده‌ مربوطشان موافق هستید؟
3 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس دانشگاه محل تحصیلی‌شان موافق هستید؟
4 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس سن آنان موافق هستید؟
5 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس جنسیت آنان موافق هستید؟
6 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس پارامترهای دیگر موافق هستید؟ (پیشنهاد دهید)
7 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان برای دانشجویان غیر هم‌رشته‌ای موافق هستید؟
8 - آیا با راه‌اندازی اتاق گفتگوی عمومی بین دانشجویان سازمان (داخل و خارج کشور) موافق هستید؟
9 - آیا با راه‌اندازی امکان پیشنهادات موقعیتهای شغلی برای دانشجویان عضو سازمان موافق هستید؟


در پاسخ به سوال شماره 6 "آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس پارامترهای دیگر موافق هستید؟ (پیشنهاد دهید)": بر اساس علایق پژوهشی


6

در ابتدا به نظر من جنسیت در دانشگاه مهم نیست و نباید بر روی ان تمرکز داشت.


1

بر اساس توانمدنیها وقابلیت ها


0

امکان جستجو براساس شماره دانشجویی ، بدون محدودیت مناسب می باشد


1

ارتباط با سایر کشور ها بسیار موثر و مفید می باشد


2

در پاسخ به سوال شماره 6 "آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس پارامترهای دیگر موافق هستید؟ (پیشنهاد دهید)": بر اساس علایق و زمینه های پژوهشی


0

تشکیل گروه های علمی بر اساس علاقه افراد غیر از گروه های تحصیلی طبیعت گردی، نجوم ، و......


0

عرض ادب احترام بنظرم امکان جستجو دانشجو بر اساس رشته تحصیلی با احتساب و درجه بندی بر اساس معدل مدرک اخذ شده میتواند هم در معرفی جهت اشتغال هم کمک به هم رشته ای ها مؤثر باشد .


0

امکان گفتگو با دانشجویانی که در خارج از کشور پذیرش گرفته‌اند هم فراهم شود عالی است.ممنون


0