3 ماه پیش

امکانات سایت سازمان بین‌المللی دانشگاهیان


این نظرسنجی شامل 9 سوال می باشد.
566 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس رشته‌ی تحصیلی‌شان موافق هستید؟
2 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس دانشکده‌ مربوطشان موافق هستید؟
3 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس دانشگاه محل تحصیلی‌شان موافق هستید؟
4 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس سن آنان موافق هستید؟
5 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس جنسیت آنان موافق هستید؟
6 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس پارامترهای دیگر موافق هستید؟ (پیشنهاد دهید)
7 - آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان برای دانشجویان غیر هم‌رشته‌ای موافق هستید؟
8 - آیا با راه‌اندازی اتاق گفتگوی عمومی بین دانشجویان سازمان (داخل و خارج کشور) موافق هستید؟
9 - آیا با راه‌اندازی امکان پیشنهادات موقعیتهای شغلی برای دانشجویان عضو سازمان موافق هستید؟


در ابتدا به نظر من جنسیت در دانشگاه مهم نیست و نباید بر روی ان تمرکز داشت.
در پاسخ به سوال شماره 6 "آیا با راه‌اندازی امکان جستجوی دانشجویان بر اساس پارامترهای دیگر موافق هستید؟ (پیشنهاد دهید)": بر اساس علایق پژوهشی