2.5+ 3 ماه پیش

عوامل موثر در تثبیت درآمدهای مالیاتی بودجه کشور


این نظرسنجی شامل 10 سوال می باشد.
411 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - اصلاح ساختار سازمان مالیاتی
2 - شفافیت سازی درآمدهای شرکتها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی
3 - استفاده از فناوری اطلاعات در اخذ مالیاتها
4 - تولید ناخالص داخلی
5 - معافیتهای مالیاتی جهت افزایش تولیدات کشاورزی
6 - سیستم تشویقی در وصول مطالبات مالیاتی
7 - تعیین منابع درآمدی مالیاتی مطمئن و سهل الوصول در تدوین بودجه سالانه
8 - دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی
9 - فرهنگ سازی در جامعه با ارائه خدمات از منابع درآمدهای مالیاتی
10 - وابستگی بودجه به نفت


یاسلام بنده کارشناس ارشد اقتصاد هستم باتوجه به نظریات اقتصددانان وتجربیات کشورها نظر دادم


1

دریافت مالیات بیشتر در کشورهای دموکرات و لیبرال جوابگو هست یکی از مزیت های اقتصادی ایران عدم مالیات گیری برای سرمایه داران کلان است که اگر بحث مالیات گیری پیش بیاد ترجیح میدن به یک کشور خارجی برن که موجب فرار سرمایه میشه


1