0.5+ 12 ماه پیش

PH.D و DBA از منظر جایگاه علمی و شغلی چه تفاوتی باهم دارند؟


این نظرسنجی شامل 2 سوال می باشد.
446 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا فهم این دو مدرک باهم برابری می کند?
2 - کاربرد کدام بیشتر و مورد اهمیت است؟


به نظر دو گزینه اول با دو گزینه دوم سوال یک با هم یکسان است


1