متغیر تصادفي چیست؟

با سلام. تعریف دقیق متغیر تصادفي رو میخام. یه تعريف هست که میگه متغیر تصادفي تابعی است از فضای نمونه به مجموعه اعداد حقیقی که احتمال پذیر باشد. یعنی چی احتمال پذیر باشد؟ 

 

9 پاسخ
برای ارسال پاسخ شوید.