کرونا

کرونا به چه مشاغلی آسیب زد؟

کرونا باعث تعطیلی چه مشاغلی شد؟

 

ویروس کرونا

با سلام

اکثر مشاغلی که نیاز به حضور فیزیکی مراجعه کننده و یا متقاضی بود را تحت تاثیر قرار داد و مشاغلی که امکان اجرای کامل اینترنتی آنها وجود نداشت


0

با سلام

حوضه گردشگری و توریسم در بین فعالیت های مختلف بیشترین آسیب رو در دوران کرونا دید.


0

 

این که چه مشاغلی رو از بین برده یک چیز مشهود و معموله اما غیر از آن کلی زندگی ها رو خراب کرد، کلی معیارهای موفقیت رو جابجا کرد و حتی زندگی هایی که با معیارهایی خاص شکل گرفته بود همه را به باد فنا داد و عصر جدیدی از ارتباطات اجباری رسانه ای و الکترونیکی را به مردم ما خوشبختانه یا بدبختانه تحمیل کرد و یک سری از ارزش های ما رو از بین برد.


0

بیشتر به قشر بازاری جامعه ضربه وارد کرد.

خیلی از مغازه داران ورشکسته شدند.


0

مشغال كوچك و خرد نابود شدند.


0

عموما صنایع کوچک و خانگی آسیب جدی دیدند


0

کلا در تمام دنیا ، کرونا به عنوان یک محرک ضد اقتصادی و ضد سیاسی و ضد مذهبی و برای پالایش اجساد انسان ها طراحی شده بود.

از منظر لطمه یا عدم لطمه به مشاغل و واحدهای اقتصادی هم بستگی به برنامه ریزی دولت های جهان در خصوص کشورشون داشت. که چه تصمیمی بگیرند


0
برای ارسال پاسخ شوید.